Let op! U belegt buiten AFM- toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.
WERKWIJZE

Hoe gaat de aankoop van grond in zijn werk?

Vroeger was kopen van grond vooral weggelegd voor grote projectontwikkelaars, gemeenten en banken. Tegenwoordig kunt u zowel zakelijk als privé ook in het bezit komen van één of meerdere kavels strategisch gelegen grond. Vierkant Projecten B.V. helpt u hierbij. Vierkant Projecten B.V. vertelt u graag in een persoonlijk gesprek meer over een van onze proposities en de voor- en nadelen ervan. Als wij al uw vragen hebben besproken, krijgt u volop gelegenheid om in alle rust de voor- en nadelen te overwegen. Al onze kavels worden verkocht vrij van pacht en huurrechten.

Meer dan 15 jaar ervaring
Duidelijk en transparant
Direct en persoonlijk contact
Actief door heel Nederland

Grondprijs

De prijs van een kavel hangt af van bestemming, ligging, plannen van de gemeente en gebruiksmogelijkheden. Alleen de ligging staat vast. De prijs kan dus in de loop der tijd veranderen. Bijvoorbeeld door toegenomen behoefte aan woonwijken of plannen van de gemeente om op de landbouwgrond een bedrijventerrein of een recreatiepark aan te leggen. De prijs van bouwkavels en recreatieve grond is over het algemeen hoger dan grond met een agrarische bestemming.

Beheer

Nadat u eigenaar bent geworden, dient u zelf voor het beheer van de grond zorg te dragen.

Risico’s

Hoewel door de schaarste van grond een waardestijging mogelijk is, willen wij u toch nadrukkelijk wijzen op de risico’s van deze investering. Het belangrijkste risico dat investeerders in grond lopen, is dat er geen bestemmingswijziging plaatsvindt of dat een bestemmingswijziging niet het door u voorziene waard verhogend effect blijkt te hebben. Hiermee bestaat de kans dat de grond in waarde vermindert of geen waardevermeerdering laat zien. Ook is het mogelijk dat, buiten de afwezigheid van de mogelijkheid om op een gereguleerde markt te verhandelen, geen belangstelling bestaat voor grond of dat de geboden prijs zo laag is dat grond zonder rendement of met een eventueel verlies moet worden verkocht.

De mogelijkheden met onze specialisten bespreken?
Wij maken graag tijd voor u!