Let op! U belegt buiten AFM- toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.
FAQ

Veelgestelde vragen

In Nederland gaan we zorgvuldig om met de schaarse hoeveelheid grond die ons land bezit. Voor elke vierkante meter is er een bestemmingsplan. Volgens cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek telt Nederland in 2040 naar verwachting 17,8 miljoen inwoners. Door deze ontwikkeling zijn er meer woningen nodig. Al deze inwoners zijn opzoek naar hun ideale woon- en leefgebied.

Vierkant Projecten koopt strategisch gelegen grond in of nabij groeikernen. De gronden komen daarom eerder in aanmerking  voor een omzetting naar bouwgrond. Of de bestemming gewijzigd wordt, is afhankelijk van de gemeente.

Wanneer de bestemming van de grond niet wijzigt, blijft de grond in principe onveranderd. De eigenaar van de grond heeft echter nog steeds het recht om de grond te gebruiken voor zover het past binnen de huidige bestemming. De waarde van de grond kan in de loop van de tijd nog steeds stijgen als gevolg van de toenemende vraag naar grond en de beperkte beschikbaarheid ervan. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de bestemming van de grond kan veranderen als gevolg van stedelijke ontwikkeling, beleidsveranderingen, enzovoort. In dat geval kan de waarde van de grond aanzienlijk stijgen of dalen, afhankelijk van de nieuwe bestemming en de vraag naar grond in die specifieke sector.

Wanneer u overweegt om in grond te investeren, is allereerst van belang dat u de mogelijkheden en de risico’s goed tegen elkaar afweegt. Investeren in strategisch gelegen cultuur-/landbouwgrond is alleen geschikt voor mensen die over vermogen beschikken dat zij niet nodig hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Via ons contactformulier kunt u uw gegevens achterlaten en zullen wij contact met u opnemen.

Ja. De grond wordt met behulp van de notaris aan u geleverd en in het Kadaster ingeschreven op uw naam.

De prijs hangt af van de ligging en van de gebruiksmogelijkheden.

Actief door
heel Nederland
Resultaatgedreven & goed bereikbaar
Persoonlijk en deskundig advies
Meer dan 100+ stukken grond aangekocht
Meer dan 15 jaar ervaring
Duidelijk en transparant
Direct en persoonlijk contact
Actief door heel Nederland

De mogelijkheden met onze specialisten bespreken?
Wij maken graag tijd voor u!